Proclaimer

Bij de samenstelling van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd verouderd is. Aan de inhoud van deze website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Gewoon Administratiekantoor is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie uit deze website. Gewoon Administratiekantoor behoudt zich het recht voor, om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.