Codes belastingdienst

De belastingdienst gebruikt bij de aangiftes verschillende codes. Deze codes geven aan voor welk soort belasting de aanslag wordt opgelegd.  De code die op de aangifte staat begint altijd met een fiscaal nummer, gevolgd door een letter.

Hieronder vind je een overzicht welke letters bij welke soort belasting horen:

 • A = Naheffing loonbelasting
 • B = Omzetbelasting
 • F = Naheffing omzetbelasting
 • H = Inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen
 • K = Vermogensbelasting
 • L = Loonbelasting
 • M = Motorrijtuigenbelasting
 • O = Teruggave omzetbelasting
 • S = Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)
 • V = Vennootschapsbelasting
 • W = Zorgverzekeringswet
 • Y = Naheffing motorrijtuigenbelasting
 • Z = Overige

Voor de verschillende toeslagen geeft het laatste cijfer aan welke toeslagen het betreft:

 • 1 = kinderopvangtoeslag
 • 2 = huurtoeslag
 • 3 = zorgtoeslag
 • 4 = kindgebonden budget